List/Grid

Tag Archives: cảnh giác với cò môi giới

Cảnh giác với các “cò” môi giới

Cảnh giác với các “cò” môi giới

Nhiều “cò” môi giới BĐS ở các trung tâm “ma” hiện nay hoạt động theo kiểu “lừa đảo giữa ban ngày” khiến người đi thuê nhà vô cùng bức xúc…. Chi tiết »