List/Grid

Tag Archives: Năm 2012 giá BĐS Châu Âu giảm hơn 2%

Năm 2012, giá BĐS Châu Âu giảm 2,5%

Năm 2012, giá BĐS Châu Âu giảm 2,5%

Theo số liệu mới công bố từ văn phòng thống kê của Liên minh Châu Âu (EU), giá bất động sản Châu Âu đã giảm 2,5% trong năm 2012. Estonia… Chi tiết »